Νέα Πόλεων

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσ/νίκης

Ερμού 45

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων

Κωλέττη & Καπλάνη 5

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Πάτρας

Αγ. Ανδρέου 47 & Κολοκοτρώνη 3